บริการหลังการขาย

นโยบายทั่วไปสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศการจัดส่ง:

สำหรับตลับหมึกของเรามีข้อบกพร่องอัตราไม่เกิน 2% เราจะจัดหาให้คุณเปลี่ยนถ้าพิสูจน์โดยโรงงานทำถ้าเกินกว่าอัตราที่มีข้อบกพร่องดังกล่าวข้างต้น ..

หลักฐาน:

1) QR โค้ดสำหรับแต่ละตลับปริศนา;
2) ไม่ดีลึกหนาบางพิมพ์;
3) ภาพหรือวิดีโอเพื่อแสดงปัญหา