DỊCH VỤ SAU BÁN

chính sách chung đối với hàng vận chuyển quốc tế:

Đối với hộp mực của chúng tôi tỷ lệ khiếm khuyết là không quá 2%. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn thay thế nếu chứng minh bởi nhà máy chế tạo nếu vượt quá tỷ lệ khiếm khuyết trên ..

Chứng cớ:

1) mã QR cho mỗi hộp mực problematical;
2) xấu in-outs;
3) hình ảnh hoặc video để hiển thị các vấn đề.