ASTA 36 Gitex ดูไบสัปดาห์เทคโนโลยี Expo

เรามีความพร้อมสำหรับคุณต้องการให้เรา!

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรา!

ชื่อ EXPO: 36 สัปดาห์เทคโนโลยี Gitex

บูธฮอลล์ 3 B3-32

วันที่: วันที่ 16-20 ตุลาคม 2016

ที่อยู่: ดูไบเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์, สหรัฐอาหรับเอมิ

ช่วงที่ผลิตภัณฑ์: เข้ากันได้ตลับหมึก, หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Kit, อะไหล่พิมพ์วัสดุสิ้นเปลือง

dibai แบนเนอร์